Energia liberă, energia din punctul zero si tahionii

Tahionii sunt particule care pot fi găsite pretutindeni în univers, iar câmpurile tahioane circulă prin întregul cosmos.

Ecuațiile lui Einstein descriu nu numai universul nostru real, ci și un „univers oglindă” în care există particule care TREBUIE să se miște mereu mai repede decât lumina. Tahionii sunt particule deosebit de rapide. Tachis este grecesc și înseamnă repede.

În mecanica cuantică modernă, cunoștințele au prevalat că materia este doar compresia dintr-un substrat energetic universal, vibrant. Această energie primară este cunoscută sub diferite denumiri. Astăzi sunt numite de obicei energie în puncte zero sau energie în vid, anterior au fost numite eter. În învățăturile spirituale această putere de umplere a spațiului sau forme ale acesteia sunt cunoscute sub termenii Akasha, Shakti, Prana, Qi, Orgon, Od, Schekina, Duh Sfânt etc.

Fizica cuantică dovedește că energia punctelor zero există și chiar se pot face estimări despre cât de mare este această energie. Aceasta duce la cantități incredibil de mari de energie. Dacă ai putea folosi această energie pentru a genera căldură, ai putea „aduce toate oceanele pământului la fierbere cu energia conținută într-un pahar cu apă plin de spațiu gol”.

Nassim Haramein este un fizician strălucit care gândește și cercetează in mod independent. Calculele, modelele și ideile sale sunt recunoscute și de oamenii de știință consacrați și a primit deja mai multe premii internaționale. Haramein subliniază, de asemenea, că vidul este umplut cu energie infinită și el ajunge la valori similare cu cele ale lui Feynman în calculele sale.


Să știi că există o cantitate aproape infinită de energie în fiecare parte a camerei, oricât de mică ar fi, dar să faci practic această energie utilizabilă este o provocare complet diferită. Dacă energia punctului zero este atinsă cu succes, toate problemele de energie vor fi rezolvate în permanență. Mulți cercetători și inventatori remarcabili și intuitivi lucrează la acest mare obiectiv, iar un succes parțial considerabil a fost deja atins. Dacă credeți diferiții autori care s-au dedicat subiectului „energie liberă”, atunci suntem foarte, foarte aproape de descoperirea finală. Dacă puteți utiliza în mod constant energia punctului zero, atunci aveți energie liberă oriunde în orice cantitate.

Frații noștri galactici au dezvoltat diferite dispozitive tehnice pentru a utiliza energia punctului zero. Fără utilizarea energiei punctului zero, nu este posibilă întreprinderea unor călătorii extinse în spațiu.

Din punct de vedere spiritual, energia punctului zero este o expresie a energiei primare cosmice. Toate tradițiile spirituale vorbesc despre existența unei energii cosmice primare. Este o energie creatoare inerentă întregii creații care își are originea în Sursa Creatorului. Este energia extrem de subtilă din care apar toate celelalte forme de energie într-un proces de compresie treptată. Din unitate, care iese din absolut, se condensează pe diverse dimensiuni și niveluri până la nivel mental, astral și eter până la lumea fizică. Toate universurile, multiversele, galaxiile, soarele și planetele sunt pătrundute și conduse de această energie. Creează viață și ține totul în viață. El umple ființa noastră multidimensională, corpurile noastre superioare și inferioare cu vitalitate.

Primele particule care apar atunci când energia care iese din condensele absolute sunt Tahionii.

CE SUNT TAHIONII?
Tahionii sunt particule subatomice care se mișcă mai repede decât lumina și au energie reală, dar o masă imaginară. Fizicienii Sudershan (1962) și Feinberg (1967) au postulat în mod independent existența unor astfel de particule bazate pe considerente matematice în ceea ce privește teoria relativității lui Albert Einstein. Gerald Feinberg a dat atunci particulelor ipotetice numele tahioni, derivate din cuvântul grecesc «tachys» (pentru foarte repede).

Termenul „tahion” a fost introdus în 1966 de către fizicianul Gerald Feinberg pentru particulele de energie cosmică din fizica modernă a particulelor. Numele este derivat din expresia greacă pentru „viteză mare” și se referă la faptul că tahioanele se deplasează cu viteză fulger. Și acesta este întregul punct: întrucât tahioanele se mișcă cu viteza fulgerului, nu sunt supuse timpului liniar. Prin urmare, tahionii pot conduce celulele sau părți ale corpului înapoi în timp și degenerarea se inversează și toate efecte negative se transformă, în conformitate cu teoria tahionului. În fizică, se vorbește despre entropie negativă sau negentropie, un efect extraordinar care, spre deosebire de entropia convențională, nu duce la o degradare și dezechilibru în continuare, ci la armonie, ordine și reorganizare.

Cu mult înainte de a exista vreo teorie despre tahioane, cercetătorii independenți au făcut cercetări bazate pe existența unor astfel de particule. Au efectuat experimente pentru a utiliza energiile asociate cu aceste particule. Celebrul și genialul inventator Nikola Tesla, căruia îi datorăm, printre altele, invenția curentului alternativ, a operat în 1931 un Pierce Arrows cu un motor electric, care a folosit doar energia spațială pentru a-l conduce.

După o scurtă perioadă, însă, mașina a dispărut fără urmă – o mașină care nu avea nevoie de benzină și își putea obține energia de conducere direct din împrejurimi nu a fost permisă.

Chiar și în civilizațiile antice, oamenii știau să folosească energia tahionului și știau, de exemplu, că inul poate fi folosit ca o antenă naturală pentru această energie (motiv pentru care preoții purtau adesea haine din lenjerie de in) sau că cristalele erau folosite pentru a capta această energie într-un aranjament specific.

Savantul german Dr. Nieper a subliniat că cel puțin din 1975 s-a dovedit dincolo de orice îndoială că tahionele există. Cu toate acestea, mulți fizicieni în masă neagă existența lor deoarece (până acum) detectarea directă nu a fost posibilă și pentru că proprietățile pe care aceste particule ar fi trebuit să le bazeze pe ecuațiile lui Einstein contrazic anumite presupuneri de bază pe care își construiesc viziunea asupra lumii. De exemplu, ar trebui să accepți că există un punct excelent în spațiu, cum ar fi o sursă originală.

CARACTERISTICILE TAHIONILOR
Tahionii sunt în afara structurii noastre 4D spațiu-timp.
Energia Tahion este omniprezentă și nelimitată peste tot în univers.
În procesul de creare, energia fără puncte în formă zero se condensează în energia tahion super-rapidă. Este prima structură energetică care apare din punctul zero.
Energia Tahion nu este o formă specifică de energie cunoscută în fizica școlii, dar include toate energiile. Nu este o formă de vibrație cu un interval de vibrații specific și nu poate fi măsurată în Hertz. Mai degrabă, este sursa tuturor vibrațiilor.
Energia Tahion joacă un rol esențial în spectrul energiei și vibrațiilor, care variază de la cea mai fină inconstanță la multe niveluri de energie din ce în ce mai dense până la formele solide care ne înconjoară.
Tahionii sunt transmițători ai informațiilor și impulsurilor conform cărora substanța spirituală se condensează în materie și în forme de viață materiale, conțin modelul pentru tot ceea ce există la nivelurile subtile și brute.
Energia Tahion conține calitativ tot ceea ce este conținut în energia punctului zero, dar într-o formă concretă, deja condensată. Este interfața dintre energia primară și cea creată. Această compresiune aduce toate formele în existență.
Tot ceea ce a fost creat în forma originală a fost complet structurat, codat și manifestat prin energia tahionului.
Această structură perfectă poate fi perturbată de intervenții artificiale și moduri de viață nefirești. Din cele 40.000 de boli degenerative și cronice cunoscute în medicina umană, doar câteva există la animalele sălbatice! Acest lucru se datorează faptului că animalele sălbatice nu au capacitatea de a perturba sau de a bloca fluxul energetic natural.
Tahionii combat entropia (înlăturând dezordinea, pentru eliminarea structurilor dizarmonice), deci sunt constructive, structurate, echilibrând, armonizând și vindecând în sens holistic, creează ordine în haos.
Tahionii pot rechema structuri din ordinea lor inițială și pot iniția restaurarea acestei comenzi.
Energia tahionului armonizează și revigorează matricea energetică, care formează toată materia fină și grosieră, deci și corpul nostru mental, emoțional, eteric și fizic.
Tahionii pot fi, prin natura lor, folosiți în scopuri de vindecare, pot servi drept sursă de energie și pot fi folosiți pentru transferul de informații.
Tahionii pot de asemenea să armonizeze radiațiile electromagnetice, pot oferi o protecție excelentă împotriva tuturor formelor de electrosmog.

EFECTUL TAHIONULUI ÎN MATERIE
Pe plan fizic, tahioanele interacționează doar cu forțele nucleare puternice, dar nu și cu celelalte trei forțe de bază care țin lumea noastră materială împreună. (Cele patru forțe de bază sunt: energia nucleară puternică, energia nucleară slabă, electromagnetismul și gravitația).

După cum se știe, un nucleu atomic este format din protoni și neutroni, care la rândul lor sunt compuse din trei quark-uri fiecare.
Quark-urile sunt ținute împreună de gluoni, purtătorii puterii nucleare puternice. Gluonii, ca să zic așa, formează lipiciul care ține materia împreună. Când tahioanele acționează pe planul material, acesta se întâmplă prin gluoni. Un astfel de efect asupra gluonilor afectează structura atomică a materiei, dar nu și proprietățile chimice ale acesteia.

Lumea noastră 4D este supusă legii entropiei. Așa cum putem observa zilnic, dezordinea într-un sistem crește automat și haosul crește dacă nu ne oprim conștient împotriva lui și intervenim în mod ordonat din nou și din nou. Legea entropiei are ca efect dizolvarea ordinelor și dispersarea energiilor. Îmbătrânirea corpului nostru fizic poate fi văzută ca un proces de entropie. Forța care combate entropia se numește sintropie sau negentropie. Tahionii au proprietăți sintetice.

Din punct de vedere spiritual, se poate spune că entropia contracarează eforturile pentru ordinea superioară, ceea ce, strict vorbind, înseamnă rezistență la voința absolutului. Este conceput pentru a învinge materia și a aduce tot ceea ce a fost readus în unitate, în absolut. Forțele de construcție care contracarează haosul servesc ca mijloc de a face acest lucru.

În cele din urmă, este întotdeauna o problemă de a se detașa de solidificare și de legăturile materiale. Acest detașament este condiția necesară pentru a urca la dimensiuni (vibrațional) mai mari, mai puțin dense. Pe măsură ce urcați în continuul energetic, limitele spațiului și timpului sunt depășite. Trecerea la dimensiuni superioare permite transcenderea tuturor legilor restrictive pe care le cunoaștem din lumea noastră fizică. Dimensiunile fundamentale ale fizicii noastre, care sunt considerate indispensabile pentru știința noastră, cum ar fi viteza luminii și cantitatea de acțiune a Planck nu mai joacă un rol.

În cele din urmă, gluonii împiedică ascensiunea materiei, tocmai pentru că reprezintă lipiciul care ține materia împreună. Ascensiunea poate fi accelerată folosind tahioane dacă se poate stabili o interacțiune între tahioni și gluoni. Tehnici și dispozitive speciale sunt necesare pentru a utiliza această energie tahion la nivel fizic.

Dacă este posibil să se folosească energia tahion în mod cuprinzător, atunci va începe epoca de aur pentru omenire: bolile și dizarmoniile vor dispărea, coexistența oamenilor va fi modelată prin înțelegere și toleranță, tehnologiile dăunătoare vor dispărea, toate problemele energetice ale omenirii vor fi rezolvate și că prosperitatea se va îmbunătăți brusc.

Vindecarea cu tahioane

Pentru a înțelege modul în care vindecarea poate fi adusă și promovată cu ajutorul tahioanelor, trebuie să conștientizăm că omul are o structură energetică cu mai multe straturi și cu diferite „corpuri” are o pondere în continuul energetic al lumii. Pentru a obține sănătate și echilibru în viața noastră, energiile trebuie să poată curge liber prin corpurile subtile ale ființei noastre. Dacă părțile din sistemul nostru de corpuri subtile sunt blocate, energia provenită de la sursă nu poate curge liber în următoarele straturi grosiere. Aceasta explică de ce multe boli sunt cauzate sau afectate de blocaje în corpurile subtile. Blocajele puternice duc în final la dezvoltarea bolilor fizice.

În prezent, există multe metode de vindecare a energiei care profită de aceste cunoștințe. Dificultatea pe care o au în comun toate aceste sisteme de vindecare este aceea că lucrează pe intervale de frecvență specifice. O vindecare poate avea loc numai dacă, în primul rând, frecvența necesară pentru vindecare poate fi obținută cu metoda adecvată și, în al doilea rând, frecvența este de asemenea afectată de rezolvarea problemei.

Deoarece tahionii nu au frecvențe, dar conțin toate frecvențele, vindecarea cu tahionii nu este legată de aceste restricții. Cu energia tahion putem oferi corpului nostru exact ceea ce are nevoie. Tahionii oferă organismului nostru fizic și corpurilor subtile informațiile și energia pentru a produce ceea ce au nevoie.

Diversi producători oferă pe piață produse tahionizate care permit utilizatorului să se bucure de efectele de armonizare sau de protecție ale tahioanelor (pietre, bijuterii, unguente etc.), adesea cu proprietăți specifice. Cipurile sau autocolantele care protejează împotriva electrosmogului sau care armonizează radiațiile dăunătoare sunt, de asemenea, deosebit de populare.
Una dintre evoluțiile marcante în acest domeniu sunt camerele Tachion bazate pe tehnologia pleiadiană, care sunt utilizate ca camere de sănătate și de sănătate pentru vindecarea holistică.

Din păcate, nu există sigilii de calitate pentru astfel de produse și trebuie lasată părții interesate să aleagă un produs adecvat și să-i evalueze calitatea.

Ceea ce este cert este că orice nu merge bine în corpurile noastre brute sau subtile, consumul de energie tahion poate da impulsuri de vindecare și poate iniția procese care să permită revenirea la starea normală.

 

2 răspunsuri la „Energia liberă, energia din punctul zero si tahionii”

Lasă un răspuns