Importanta nivelurilor de conștiință și conștientizare in evoluție.

Transcenderea nivelurilor de conștiință reprezintă procesul spiritual sau psihologic prin care ființă umană traversează anumite etape pentru a atinge stări de conștiință mai înalte.

🔥Nivelul 1: conștiința de supraviețuire.

Este focalizată pe nevoile de bază ale supraviețuirii: hrană, adăpost și siguranță.

Conștiința obișnuită reprezintă o ființă umană care își trăiește viața de zi cu zi, angajându-se în activități cotidiene, precum muncă, socializare și odihnă, fără a reflecta în mod profund la existența sau natura realității sale.

🔥Nivelul 2: reprezintă conștiința tribală, aceasta este concentrată pe apartenența la grup, identitatea de grup și conformitatea la normele acestuia. Nivelul 2 al conștiinței, denumit și “conștiința tribală”, are la bază ideea de apartenență și identificare cu un grup. În evoluția umană, triburile au jucat un rol esențial în supraviețuire și, prin urmare, psihologia tribală este adânc înrădăcinată în natura umană.

🔥Nivelul 3: aceasta reprezintă conștiința de sine pusă pe afirmarea sinelui și pe urmărirea dorințelor și obiectivelor personale.

Nivelul de auto-reflectare este un nivel superior de conștiință. Acesta începe adesea cu un proces de auto-reflectare, în care omul începe să își pună întrebări despre sine, scop și semnificație.

Introspecția reprezintă momentul in care ființă umană începe să privească înăuntrul său, evaluându-și convingerile, valorile, dorințele și comportamentele.

Aici intervine independenta și anume: focalizarea se mută spre dezvoltarea autonomiei și pe capacitatea de a lua decizii fără influența altora, ființă umană fiind ghidata de o motivație internă, concentrându-se pe obiectivele și dorințele proprii.

Aici intervine creșterea continuă prin angajamentul față de dezvoltarea continuă a abilităților și cunoștințelor proprii.

În acest nivel ființă umană dezvoltă abilitatea de a gestiona emoțiile și de a reacționa în moduri sănătoase și constructive.

Disciplină este prezenta precum si implementarea unui nivel înalt de auto-control pentru a rămâne pe traseu și pentru a naviga prin dificultăți până la transcendența acestora.

Tot în acest nivel ființă umană prezintă responsabilitatea cu care acționează și impactul acțiunilor și deciziilor proprii asupra celorlalți și asupra lumii în general. Ființă umană se dezvoltă și se navighează conform unui set de principii morale proprii.

🔥Nivelul 4: reprezintă conștiința de abundență, aceasta se axează pe manifestarea și crearea propriei realități, având în vedere binele colectiv.

În acest nivel exista înțelegerea faptului că binele individual și cel colectiv sunt interconectate și interdependente astfel încât ființă umană realizează incercările de a armoniza interesele personale cu nevoile grupului sau comunității.

Intervina dorința și capacitatea de a co-crea realitatea, lucrând împreună cu alții pentru a manifesta viziuni pozitive punandu-se accent pe posibilități și o orientare spre soluționare și creare, în loc să se focalizeze pe limitări.

Aici intervine percepția abundenței ca pe un principiu universal, unde există suficiente resurse și oportunități pentru toți.

Se manifestă pas cu pas dorința de a împărtăși și de a contribui la binele altora, fără așteptarea unui câștig personal imediat.

În acest nivel intervine adoptarea unui mod de viață și a unei mentalități care susțin echilibrul și sustenabilitatea pe termen lung, unde avem înțelegerea și respectarea interconectării cu mediul înconjurător și a nevoii de a-l proteja.

În acest nivel persista acceptarea și valorizarea diversității și a diferențelor, vederea acestora ca pe o sursă de învățare și creștere.

Tot în acest nivel se manifestă crearea unui spațiu unde fiecare poate contribui și unde vocile sunt ascultate și valorizate.

La nivelul 4, ființă umană începe să își lărgească sfera de influență și conștiință, deplasându-se de la o perspectivă centrată pe sine la una care îmbrățișează binele mai mare și integrează binele personal cu cel colectiv. Ființele umane care operează predominant din acest nivel de conștiință adesea angajează și inspiră pe alții spre o viață de contribuție și semnificație, unde realizările personale și colective sunt văzute nu ca fiind exclusive, ci sinergice și reciproc benefice.

🔥Nivelul 5: conștiința de comuniune, implică un sentiment de unitate și comuniune cu tot ce este în jur.

Un nivel de conștiință extinsa reprezinta momentul in care ființă umană explorează percepțiile și experiințele care depășesc cadrul obișnuit al realității.

De exemplu: experimentând un moment profund în natură, ființă umana simte un sentiment profund de conexiune cu toate ființele vii, transcenzând percepția lor obișnuită a separării.

Nivelul 5 de conștiință, caracterizat printr-o conștiință de comuniune, deschide poarta spre o explorare profundă și introspectivă a sinelui și universului. Acest nivel transcende simpla coexistență cu entitățile înconjurătoare și pătrunde într-un spațiu unde conștiința individuală se topește într-o unitate cu tot ceea ce există. Atunci când ființă umană atinge acest nivel, granițele dintre sine și exterior încep să se estompeze, generând un sentiment de legătură inexplicabilă și profundă cu universul și tot ceea ce îl populează.

Experimentele senzoriale, cum ar fi momentele petrecute în sânul naturii, devin portaluri spre o stare de conștiință elevată, unde ființa umană percepe și simte o interconectare cu toate formele de viață și elementele naturale. O pasăre ce zboară, susurul frunzelor sau valurile apei nu sunt doar fenomene izolate, ci devin părți integrante ale unei realități unificate, în care omul nu este un simplu observator, ci un participant activ și integral.

Această conștiință de comuniune poate altera perspectiva umană asupra realității în mod fundamental, oferind o nouă înțelegere despre locul nostru în univers și responsabilitățile care decurg din aceasta. Devine evident că orice acțiune, gând sau sentiment are un ecou în întregul câmp al existenței, generând o interdependență și coexistență cu celelalte entități.

În acest spațiu sacru al conștiinței unite, umanitatea poate găsi calea spre o existență mai armonioasă, printr-o înțelegere aprofundată a faptului că fiecare element al creației este indispensabil în menținerea echilibrului cosmic. În acest mod, conștiința de comuniune nu doar că țintește spre autodezvoltarea individului, ci și spre cultivarea unei abordări etice și durabile față de viața în toate formele sale manifeste.

🔥Nivelul 6 sau conștiința non-duala, reprezintă nivelul profund prin care dualitățile obișnuite cum ar fi sine/celălalt, interior/exterior, subiect/obiect se dizolvă.

Aceasta reprezintă o unificare sau o integrare a tuturor diferențelor și contrarietăților percepute.

În acest nivel intervine percepția dizolvarii dualităților. În conștiința non-duală, dualitățile clasice ca “eu” și “celălalt”, “interior” și “exterior”, sau “subiect” și “obiect” sunt percepute ca iluzorii sau neesențiale. În locul percepției separate, se manifestă o stare de unitate și integralitate, unde totul este văzut ca fiind interconectat și unul.

Această stare este descrisa cu o pierdere a sinelui și o identificare sau comuniune cu un tot mai mare sau cu divinul.

Conștiința non-duală implică, de asemenea, o acceptare profundă a prezentului și a ceea ce este. Aceasta nu implică neapărat o pasivitate sau un fatalism, ci mai degrabă o recunoaștere a realității așa cum este, fără a proiecta diviziuni sau judecăți asupra ei, deoarece intervine conștientizarea profundă că: totul este perfect exact așa cum este.

Ființele umane care experimentează conștiința non-duală pot avea o perspectivă diferită asupra vieții, relațiilor și a propriei existențe. Aceasta poate duce la o viață trăită in pace, compasiune și acceptare, deoarece percepția separării și a conflictului este transcendata.

🔥Nivelul 7: reprezintă conștiința cosmică reprezinta un nivel în care ființă umană percepe o unitate și o conexiune cu întregul univers.

Aceasta este o experiență mistică sau o iluminare spirituală prin care se va percepe o conexiune inexplicabilă și nemijlocită cu tot ceea ce există, simțind o unitate cu cosmosul.

Nivelul 6, se referă la o stare de conștiință avansată sau o experiență transcendentă, care este adesea asociata cu iluminarea spirituală sau conștiința cosmică. Acest nivel presupune o perspectivă în care ființă umana simte o conexiune profundă și fundamentală cu universul ca întreg, depășind granițele eului și ale propriei identități.

Aici este resimțita unitatea cu tot ceea ce există, și este încetată percepția separarii dintre sine și exterior.

Aici intervine percepția dispariției dualității (bine/rău, eu/celălalt), experimentând o stare de armonie și acceptare necondiționată.

Este prezentă simțirea unei legături cu toate formele de viață și cu cosmosul în sine.

La acest nivel, ego-ul sau simțul individual al “sine-ului” este transcensat si dizolvat.

Aceasta se dobândește prin practici spirituale avansate sau experiențe spontane, unde ființa umană va experimenta o stare de conștiință în care nu există separare percepută între sine și restul existenței.

Este important de notat că descrierile și înțelegerile acestor stări, variază potrivit cu fiecare experiență în parte.

Transcenderea nivelurilor de conștiință este un drum unic pentru fiecare ființă umană, neputând fi încadrată cu ușurință într-un model sau o hartă fixă.