Informatie Cuantica

Cuantic: avem o multitudine de posibilități la îndemână pe care le-am putea descărca la un anumit moment dat în existența și manifesta.

In momentul in care ființa umană conștientizează multitudinea posibilităților ca fiind la un nivel de redare ce poate și parcurs sau nu, aceasta poate fi o realizare extrem de importanta pentru aspiranții care caută să parcurga in propria lor existența, eliberați de vechile realități sau sa creeze in mod conștient, o noua rezonanta pe care mai apoi sa se îndeplinească pe sine.

De asemenea este posibilă realizarea ultimă, fără ca ființa umană să o analizeze sa o caute sau sa spire la aceasta, ea descarcandu-se în structură, prin nivelul corpului electric și piezoelectric in momentul în care ființa umană declanșează prin conștientizare profundă, etapa nouă de manifestare potrivit cu informația la care aspiră ființa umană în acele momente, a priori, definind elementul primordial accesat in momentul prezent.

In momentul in care parcurgem din punct de vedere cuantic, asumați in noua manifestare în care suntem pe deplin conștienți de aceasta energie cuantică și multitudinea posibilitatilor care se regăsesc la nivel informațional și pot fi accesibile oricărei ființe umane, se modifică paradigma si modalitatea prin care am înțeles să parcurgem in prezență.

Aceasta asumpție a elementelor de redare informațională, se despachetează practic prin nivelul extraordinar de perceptie și dobândire extrasenzorială prin care se poate traduce rezonanta și vibratia informationala.

Cu alte cuvine, primordialitatea in redarea informaționala de pe nivelurile superioare pentru dimensiunile existente ca percepție în realitatea tranzitorie cea care se denumește existența sau viața, se dovedește a fi un necesar care contribuie în mod ascensionat dar fara dualitate constructivă, pentru a realiza întregul proces de conștientizare pentru elementele la care ființa umană are tendința să aspire nefiind conștientă că există o realitate interdimensionala, în care, toate elementele se îmbină într-un tot unitar și se parcurg fără a fi parcurse în mod exclusiv, aceasta presupunând a fi conștienți prin asumare de redarea informațiilor cuantice la care nivelul de moarte viața sau nemurire, se absorb pe ele însele într-un tot unitar nemaifiind necesar să se deslușească ca fiind separate în existență, unde pot fi de asemenea parcurse fără identificare.

Ele sunt acolo, se modifică, se structurează, se reabsorb și se parcurg pe ele însele prin energie cuantică.

Aceasta formă de explicare aducând prin conștiința superioară, primordialitatea nucleului din perspectivă de neidentificare, astfel încât ele se parcurg pe sine însele prin energie și alimentare și pot devenit un aspect real numai in momentul in care dobândesc prin materie existentialitate primind energia sacră pentru a se manifesta.

Descărcarea informațională prin conștiința superioara, reprezintă accesul în mod ascensionat in percepția cuantică.

Starea prin care este declanșat în existența prin conștiință, conștientizare și manifestul informației prin absorbția fractalilor informaționali, pentru a declanșa in expansiunea informației, impulsul de redare și despachetare, reprezintă reconstrucția în sine. Această acțiune este redată prin piezoelectricitate la nivelurile axonilor care decodifica informația cuantică , primordială, nealterată și poate fi mai apoi parcursă și pusă în creație prin creatorul în sine , elementul de percepție se denumește abilitatea de a traversa prin prisma tuturor elementelor informaționale, fără a interveni în gradul lor de redare și a interveni pentru a fi expuse în materie , unde se realizează prin intermediul capacităților câmpului electric și energetic a tuturor formelor de existenta manifestate pe linia temporală a pământului și integrarea acestora, iar aici suntem conștienți că elementul de timp spatiu , trecut și viitor sunt într-un singur element de redare fără a fi proiectate în exterior sau parcurse, prin observare implicit neutralitate, ele anulandu-se de la sine însele, prin materia zero și vidul cuantic în care nimic nu este revelat și este revelat în aceeași masura pentru întreg și pentru manifest, potrivit cu această parcurgere.

Parcurgând aceasta redare informațională universală, constatăm că indiferent de modul de acțiune în existență care ține exclusiv de capacitatea electrica a structurii neuronale, vom avea o redare informaționala potrivit cu elementul de bază care nu permite sa curgă primordialitatea cuantică ca vibrație și energie deoarece accesul prin vechea construcție neuronala este aproape imposibilă pentru realizarea creării deschiderii la nivel superior pentru redarea informațională , așadar avem în îndeplinire acest proces de transformare la nivel neuronal ceea ce reprezintă mintea și traiectoria sa. Parcurgând destructurarea vechii rețele neuronale implicit crearea noii rețele neuronale prin corp electric, piezoelectric și acțiune în acest sens, pătrundem în esență redării prin simpla acțiune de deschidere către multitudinea informațiilor primordiale de nivel superior, energie cuantică care poate fi mai apoi parcursa pas cu pas, aceasta fiind o modalitate de a permite elementelor să se îndeplinească prin aceasta conexiune cu nivelul de materie in aceasta creație.

Înțelegând aceasta nouă paradigmă și trăire prin capacitatea de a menține neutralitate, nondualitate, care in definitiv reprezintă capacitatea de a emite prin atenție și conștientizare, din interemisferic pentru a participa activ în acest proces de declanșare a redării informaționale cuantice implicit descrierea acestor informații prin cuvânt în materie.

Aceasta percepție interemisferic este aprofundată și declanșată de la sine prin ascensiune, dar și celelalte elemente de ajutor ce propulsează ființa umană în conștiința superioara.

După ce am realizat această introducere, vom parcurge mai departe către redarea informațiilor cuantice, implicit descrierea acestor atât cât este redat prin aceasta nouă structură neuronala complexitatea rețelei și conexiunile sale.

Experiența umană este cu mult mai mult decât etapa parcurgerii către singura traiectorie a îmbătrânirii și a morții prin intermediul căreia totul pare că se oprește pentru că totul se modifică exact acum și aici, în momentul care poate fi condus către expansiune și parcurs că fiind incomensurabil prin eliberarea conceptelor anterioare in care limitări au fost impuse create și parcurse redandu-se întregului într-o singură direcție descendentă. Cuantic, descendenta se absoarbe pe sine în infinit creându-se mai departe din sine însăși in formele diferite si in valorile diferite cunoscute de sine însăși în anterior.

Deprogramarea subconștientului poate și releva ființei umane ultima stare ce este descărcată pe structurile energetice până în trupul fizic și este parcursa in existența.

Această acțiune reprezintă conștientizarea de sine și eliberarea vechilor traiectorii mentale și astfel ființa umană primește atotcuprinderea în sine însăși și din sine însăși este revelata ființarea fără traiectorii.

Aceasta reprezintă eliberarea captivității mentale și parcurgerea în conștiință, conștient de sine în creație.

Multitudinea existențială reprezintă o formă parte în activitatea ce pare a fi reală, prin conștiință umană activa. Percepția infinitelor de posibilități dar și alegerea de a manifesta din aceste sau a realiza absorbția manifestarii către și în vid/zero/inițial reprezintă atingerea din aceasta informație cuantic a explicației sau traducerii informaționale a vibrației cuantice ce reprezintă nemurire

Aceasta este o energie care poate fi atinsă dar nu poate fi explicată în detaliu pentru că în esență acesta nu se compara, nu se manifesta, nu există, și nu se relevă și poate fi descărcată in conștiință umană numai in momentul in care conștiință umană devine fara proiectii umbre minte , o stare prin care se absoarbe informația pentru redare și parcurgere.

După ce am realizat această introducere, vom parcurge mai departe către redarea informațiilor cuantice, implicit descrierea acestor atât cât este redat prin aceasta nouă structură neuronala complexitatea rețelei și conexiunile sale

Experiența umană este cu mult mai mult decât etapa parcurgerii către singura traiectorie a îmbătrânirii și a morții prin intermediul căreia totul pare că se oprește pentru că totul se modifică exact acum și aici, în momentul care poate fi condus către expansiune și parcurs că fiind incomensurabil prin eliberarea conceptelor anterioare in care limitări au fost impuse create și parcurse redandu-se întregului într-o singură direcție descendentă. Cuantic, descendenta se absoarbe pe sine în infinit creându-se mai departe din sine însăși in formele diferite si in valorile diferite cunoscute de sine insasi în anterior.

Deprogramarea subconștientului poate și releva ființei umane ultima stare ce este descărcată pe structurile energetice până în trupul fizic și este parcursă in existență.

Această acțiune reprezintă conștientizarea de sine și eliberarea vechilor traiectorii mentale și astfel ființa umană primește atotcuprinderea în sine însăși și din sine însăși este revelata ființarea fără traiectorii.

Aceasta reprezintă eliberarea captivității mentale și parcurgerea în conștiință, conștient de sine în creație.

Multitudinea existențială reprezintă o formă parte în activitatea ce pare a fi reală, prin conștiință umană activa. Percepția infinitelor de posibilități dar și alegerea de a manifesta din aceste sau a realiza absorbția manifestarii către și în vid/zero/inițial reprezintă atingerea din aceasta informație cuantic a explicației sau traducerii informaționale a vibrației cuantice ce reprezintă nemurire

Aceasta este o energie care poate fi atinsă dar nu poate fi explicată în detaliu pentru că în esență acesta nu se compara, nu se manifesta, nu există, și nu se relevă și poate fi descărcată in conștiință umană numai in momentul in care conștiință umană devine fara proiectii umbre minte , o stare eprin care se absoarbe informația pentru redare și parcurgere.

Ceea ce consideram că suntem acum, in definitiv nu suntem deoarece suntem cu mult mai mult decât știm că suntem acum și prin conștientizare parcurgem toate etapele de dezvoltare personala cu tot ceea ce presupune aceasta dar mai ales parcurgem procesul de ascensiune deoarece în momentul eliberărilor identificărilor și celorlalte tipare mentale, reușim să accedem, să parcurgem și să traducem din constiinta superioara informația și să o manifestam, eliberați de fragmentare care este o iluzie cum că ar exista in existență, toată existența în sine.

Aceasta armonizare interioara pe care noi înșine o practicăm pas cu pas, reprezintă rezonanța universală interioară pe care o accesam și o parcurgem.

In momentul in care aliniem vibrațiile interioare, noi realizam aceasta armonizare interioara și selectam din multitudinea energiilor și vibrațiilor , ceea ce ne este compatibil in acum și care ne este de folos pentru a parcurge mai departe acțiunea de a crea conștient.

Aliniind vibrații și informații , reprezintă parcurgerea prin transcendenta și aceasta reprezintă absorbția mentala . Aceasta purificare mentala permite redarea informaționale primordiale prin stare neintenționată deoarece este inexistent conceptul in sine, se parcurge informația in redare.

Pregătirea minții prin absorbție este pregătirea pentru a permite descărcarea informațională cuantică fara filtru mental, astfel informația este nealterată deoarece intervine starea inițială pură.

Expunerea minții in abandon precum și parcurgerea acestui abandon, cream prin ascensiune in informație superioara, aceasta devenind o schimbare cuantică prin neidentificare și relevă capacitatea de a alege in orice moment, in clipa și în expansiune din multitudinea posibilitatilor, ceea ce este de referință și vibrație corespunzătoare clipei in acum.

Lasă un răspuns