Nondualitate

Toată harta mentală necesita destructurare completa, in parcurgerea traseul noului om pe noul Pământ.
Nondualitatea reprezintă neutralitate,
in aceasta nu exista cântărire mentală și inclinare de a cântări prin prisma obstrucționată a mentalului de nivel inferior.
Nondualitatea reprezintă parcurgerea elementelor primordiale prin ancorarea acestora în existența proprie până la absorbția completa in acestea.
Prin nondualitate dispar elementele creatoare de suferința, trasee și traiectorii. Aceasta reprezintă nimicul despre care îți vorbeam zilele trecute.
Din aceasta stare inițială în care te afli îți este curățată mintea complet incepi să reconstruiești harta neuronala.
Reconstructia aceasta include o alta abordare de gândire , nu este o gândire cum știi ci mai degrabă este o parcurgere de conștientizări care curg prin sine.
Elementul mental fiind in absorbția completa, redarea se parcurge pe sine însăși

Lasă un răspuns